Tree of Savior แนะนำอาชีพ Cleric

Tree of Savior3717 000

Cleric (นักบุญ) ในเกม Tree of Savior เป็นอีกหนึ่งอาชีพสายเวทย์มนต์ที่ได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์จากเทพธิดาทั้งค่า Skills และ Attributes ที่โดดเด่นในด้านของการสนับสนุนเพื่อนร่วมทางไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟื้นคืนค่าพลังชีวิต เพิ่มพลังป้องกัน และลบล้างคำสาป นอกจากนี้บางทักษะยังสร้างความเสียหายแก่ศัตรูได้อย่างรุนแรง

จุดเด่น : โดดเด่นด้านการช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางได้อย่างยอดเยี่ยม
จุดด้อย : ทักษะที่ใช้โจมตีมีน้อยและต้องอาศัยจังหวะเพื่อสร้างความเสียหายแก่ศัตรู
Tree of Savior3717 1
Skill
Tree of Savior3717 2
Attributes
Tree of Savior3717 3

ดูข้อมูลเกม Tree of Savior คลิกที่นี่