Kickstarter ปีนี้มีโปรเจคเกมระดมทุนสำเร็จ 184 โปรเจค

Kickstarter 392021 1

Kickstarter เผยรายงานเกี่ยวกับสถิติโปรเจคเกมกลางปี 2021 ซึ่งเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ช่วงมกราคม – 1 กรกฎาคม 2021 พบว่าในช่วงครึ่งปีแรกนี้ มีโปรเจคเกมเปิดตัวใหม่บน Kickstarter ทั้งหมด 649 โปรเจค มากกว่าปีก่อนที่มีการเปิดโปรเจคอยู่ที่ 588 โปรเจค คาดที่โปรเจคมีมากขึ้น เพราะการระบาดของโควิด-19 ในปี 2020 ทำให้เกิดการระดมทุนโปรเจคช้าลง จึงเกิดการเปิดตัวมากขึ้นในปี 2021 นี้แทน

Kickstarter 392021 2

มี 184 โปรเจคเกมที่บรรลุเป้าหมายในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ ซึ่งมากกว่าเมื่อปี 2020 ที่มีอยู่ที่ 168 โปรเจค นั่นหมายความว่าในช่วงต้นปี 2021 นี้ มีโปรเจคที่ไม่บรรลุผลสำเร็จ 465 โปรเจค มีเงินระดมทุนรวมกันมากถึง 13 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมถึง 1 กรกฎาคม 2021 โปรเจคเกมที่ระดมทุนประสบความสำเร็จมากที่สุด 2 โปรเจคคือ Friday Night Funkin และ Coral Island ระดมทุนได้ 2.2 ล้านดอลลาร์และ 1.6 ล้านดอลลาร์ตามลำดับ ในปี 2020 โปรเจคเกมได้รับเงินทุนรวมกันทั้งหมด 23 ล้านดอลลาร์

Kickstarter 392021 1

บอร์ดเกมมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ครึ่งปีแรกของปี 2021 มีโปรเจคบอร์ดเกมเกิดขึ้น 2,439 โปรเจค มากกว่าปีก่อนที่ 2,096 โปรเจค และมี 1,833 โปรเจคระดมทุนสำเร็จ

อ่านข่าวเกม เกมส์ออนไลน์ คลิกที่นี่

WRAP L
WRAP R
FLOATING BOTTOM