Playwith กับภารกิจแบ่งปันรอยยิ้มให้น้องๆ ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

Playwith261217 0

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา สมาชิกชาว Playwith ได้เดินทางไปยังมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ เพื่อส่งมอบสิ่งของบริจาคทั้งสิ่งของอุปโภค-บริโภค จากรายได้ส่วนหนึ่งของกิจกรรม 5 ธ.ค. สมบททุนเพื่อการกุศลของเกม Rohan Origin และ Seal Online Return มอบเป็นความสุขส่งท้ายปีแก่น้องๆ ภายใต้การดูแลของมูลนิธิฯ

Playwith251217 2

นอกจากบรรยากาศอันร่มรื่นสบายตาแล้ว เรายังได้เห็นถึงปรัชญาสำคัญของมูลนิธิฯ อันเป็นหัวใจในการฟื้นฟูเด็กพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสิทธิเท่าเทียมเช่นเดียวกับคนทั่วไป ทางสมาชิก Playwith หวังเป็นอย่างสูงว่าสิ่งของบริจาคที่มาจากน้ำใจของเพื่อนๆ ในครั้งนี้จะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนพันธิจของมูลนิธิฯ

Playwith251217 3

ตั้งแต่ต้นจนจบนี่เป็นภารกิจแบ่งปันรอยยิ้มที่ผู้ให้เองก็ได้รับความรู้สึกดีๆ กับความประทับใจกลับมามากมาย และเรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้เพื่อนๆ ชาว Rohan Origin และ Seal Online Return ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ในครั้งนี้

อ่านข่าว เกมออนไลน์ คลิกที่นี่