Anno 1800 ซีซัน 4 แกรนด์ ไฟนัล: New World Rising รวมถึง DLC ของตกแต่งแพ็ค Old Town พร้อมให้จับจองแล้ว!

Anno 1800 ซีซัน 4 แกรนด์ ไฟนัล: New World Rising รวมถึง DLC ของตกแต่งแพ็ค Old Town พร้อมให้จับจองแล้ว!

ตั้งแต่วันนี้ไป ผู้เล่น Anno 1800 สามารถสัมผัสประสบการณ์ความบูมของอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในโลกใหม่ก่อนใคร รวมถึงประชากรชั้...

FLOATING BOTTOM