Chocobo GP มีการจดเครื่องหมายการค้าเพิ่มเติมในต่างประเทศ

ข่าวเกมส์ Chocobo GP มีการจดเครื่องหมายการค้าเพิ่มเติมในต่างประเทศ

Square Enix ได้มีการจัดเครื่องหมายการค้าของเกม Chocobo GP หรือที่รู้จักกันในชื่อ Chocobo Grand Prix ซึ่งเป็นสัญญาณที่บอก... อ่านต่อ »

วันที่ 10 มี.ค. 64