Nexon เปิดตัวเว็บไซต์นับเวลาถอยหลังตัวเปิดตัวเกมใหม่

Nexon เปิดตัวเว็บไซต์นับเวลาถอยหลังตัวเปิดตัวเกมใหม่

Nexon ได้เปิดตัวเว็บไซต์ใหม่แล้วมีการนับเวลาถอยหลังเพื่อเปิดตัวอะไรบางอย่างที่ตอนนี้ยังเป็นปริศนาอยู่ แต่น่าจะเป็นชื่อให...

WRAP L
WRAP R
FLOATING BOTTOM