DEEMO II เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าสำหรับระบบ iOS พร้อมกันทั่วโลก

DEEMO II เปิดให้สั่งจองล่วงหน้าสำหรับระบบ iOS พร้อมกันทั่วโลก

Rayark เกมจังหวะดนตรีในชื่อว่า DEEMO ที่ตอนนี้เปิดตัวในภาค 2 ที่สามารถจองล่วงหน้าได้แล้วสำหรับระบบ iOS นอกจากนั้นยังมีกา...

FLOATING BOTTOM