Bright Memory กำลังจะมีการเปิดวางขายบนแพลตฟอร์ม Xbox

Bright Memory กำลังจะมีการเปิดวางขายบนแพลตฟอร์ม Xbox

หลายๆ คนก็คงทราบกันดีว่าการพัฒนาเกมส่วนใหญ่แล้วจะใช้เวลาในการสร้างค่อนข้างนานประกอบกับจำนวนทีมงานไม่น้อย ยิ่งเกมคุณภาพดี...

FLOATING BOTTOM