การเปิดตัว MILIO ดวงไฟอันอ่อนโยนจะมาส่องแสง แชมเปี้ยนใหม่ตัวแรกของ League of Legends ในแพตช์ 13.6

การเปิดตัว MILIO ดวงไฟอันอ่อนโยนจะมาส่องแสง แชมเปี้ยนใหม่ตัวแรกของ League of Legends ในแพตช์ 13.6

League of Legends เปิดเผยข้อมูลของ Milio แชมเปี้ยนใหม่ตัวแรกในแพตซ์ 13.6 เป็นเด็กหนุ่มจากหมู่บ้านอันห่างไกล ณ ขอบชายแดนข...