ได้กลิ่นความเจริญ My Time at Sandrock เริ่มสร้างและพัฒนาเมืองอย่างเป็นทางการ

ได้กลิ่นความเจริญ My Time at Sandrock เริ่มสร้างและพัฒนาเมืองอย่างเป็นทางการ

ได้เวลาไปสร้างและพัฒนาเมืองกันแล้วจ้า ล่าสุด PM Studios และทีมสร้างเกม Pathea Games เคาะฤกษ์วันเปิดให้บริการของ My Time ...