Ragnarok R ลงสโตร์เกาหลีพรุ่งนี้ มีคลิปเกมเพลย์มาให้ส่องจุใจ

Ragnarok R ลงสโตร์เกาหลีพรุ่งนี้ มีคลิปเกมเพลย์มาให้ส่องจุใจ

ถ้ายังไม่ลืมนะยังมี Ragnarok R เป็นเกมทางเลือกอีกเกมในแฟรนช์ไชส์ RO ให้สาวกได้ฟินกันอยู่ในเวลานี้ พร้อมกันกับอีกหลายเกม ...

WRAP L
WRAP R
FLOATING BOTTOM