Twitch ประกาศเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ แก้ปัญหาการบูลลี่กันตอนสตรีมเกม

Twitch ประกาศเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ แก้ปัญหาการบูลลี่กันตอนสตรีมเกม

Twitch ออกมาตรการใหม่พร้อมฟีเจอร์พิเศษ แก้ปัญหาการกลั่นแกล้งหรือรุมด่าสตรีมเมอร์ในโลกออนไลน์ ซึ่งในช่วงนี้มักเกิดกับสตรี...

WRAP L
WRAP R
FLOATING BOTTOM