Ubisoft ปล่อยของเปิดข้อมูลใหม่จักรวาล Assassin’s Creed ที่จะวางจำหน่ายในอนาคตจากไลฟ์ของ Ubisoft Forward

Ubisoft ปล่อยของเปิดข้อมูลใหม่จักรวาล Assassin’s Creed ที่จะวางจำหน่ายในอนาคตจากไลฟ์ของ Ubisoft Forward

วันนี้ ระหว่างงานแถลงข่าว Ubisoft Forward Live นั้น, Ubisoft ได้มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกม Assassin’s Creed...

FLOATING BOTTOM