Acer ตอกย้ำผู้นำไอทีรับรางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2019

Acer 2032019 3

บอกเลยว่าของเขาดีจริงๆ เมื่อ เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้ตอกย้ำความสำเร็จในด้านผู้นำไอทีโดยคว้ารางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2019 ติดต่อกันเป็นปีที่ 9 ในหมวดผลิตภัฑณ์คอมพิวเตอร์พกพาที่น่าเชื่อถือที่สุด ย้ำภาพความสำเร็จเป็นแบรนด์ที่หลายๆ คนไว้วางใจที่สุดในปัจจุบันในเรื่องของวัตกรรมไอดีคอมพิวเตอร์

Acer 2032019 2

รางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2019 เป็นผลวิจัยโดยนิตยสารแบรนด์เอจร่วมกับศูนย์วิจัยจากมหาวิทยาลัยที่เป็นตัวแทนจากทั่วทุกภาคเก็บข้อมูลเพื่อ ค้นหาภายใต้การควบคุมกำกับดูแลจากอาจารย์ใ แต่ละภาคและทีมวิจัยแบรนด์เอจเพื่อเฟ้นหาสุดยอดแบรนด์ที่ ครองใจผู้บริโภคในหมวดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ ได้รับการปรับปรุงพัฒนาแบบสอบถาม การจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูลจากผู้บริโภคทั่วประเทศ เพื่อให้แบรนด์สามารถยืนยันและตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคต่อไป

Acer 2032019 4

อ่านข่าวเกม เกมส์ออนไลน์ คลิกที่นี่

FLOATING BOTTOM