Overwatch World Cup กลับมาในปี 2023

Overwatch World Cup กลับมาในปี 2023

โปรดทราบ หลังจากห่างหายไป 3 ปี เราตื่นเต้นที่จะประกาศว่า Overwatch World Cup กำลังจะกลับมาอีกครั้งในปี 2023 และการแข่งขั...

สาย Battle Royale จัดเลย Fear the Wolves ท้ายิงเอาตัวรอดในเมืองผีเชอร์โนบิล

สาย Battle Royale จัดเลย Fear the Wolves ท้ายิงเอาตัวรอดในเมืองผีเชอร์โนบิล

เลือกไม่ถูกแล้วเนี่ย ช่วงนี้มีเกมยิงแนวเอาตัวรอดลอดออกมาใหม่เพียบเลย ล่าสุดนี่ก็เป็น Fear the Wolves เกมยิงน้องใหม่สไตล์...