สดจากอนาคต Estab Life Unity Memories ไอพี Action MMORPG ฟอร์มยักษ์จากผู้สร้าง Code Geass

สดจากอนาคต Estab Life Unity Memories ไอพี Action MMORPG ฟอร์มยักษ์จากผู้สร้าง Code Geass

ในอนาคตอันแสนไกล AI ถูกสร้างขึ้นมาควบคุมดูแลระบบนิเวศน์บนโลก และนำไปสู่การริเริ่มทดลองแตกสายพันธุ์มนุษย์ นี่คือเรื่องย่อ...

FLOATING BOTTOM