Webzen เพิ่มดันเจี้ยนเนื้อเรื่อง ‘อีเธอเรนย่อยยับ’ ในเกม ‘SUN Classic’

Webzen เพิ่มดันเจี้ยนเนื้อเรื่อง ‘อีเธอเรนย่อยยับ’ ในเกม ‘SUN Classic’

Webzen ได้ประกาศเพิ่มเนื้อหาใหม่ในเกม PC MMORPG 'SUN Classic' นั้นก็คือเนื้อหาดันเจี้ยนเนื้อเรื่อง ‘อีเธอเรนย่อยยับ’ สำห...

Webzen ‘SUN CLASSIC’ อัปเดตเพิ่มดันเจี้ยนยากอันใหม่ ‘หอคอยแห่งความรุ่งโรจน์’

Webzen ‘SUN CLASSIC’ อัปเดตเพิ่มดันเจี้ยนยากอันใหม่ ‘หอคอยแห่งความรุ่งโรจน์’

Webzen ได้ทำการปิดปรับปรุงอัปเดตเกม ‘Sun Classic’ เพื่อทำการเพิ่มดันเจี้ยนยากอันใหม่ที่สามารถเข้าได้วันละ 1 ครั้ง ‘หอคอย...

FLOATING BOTTOM