ส่องตัวอย่างเปิดเรื่อง Ys Memoire: The Oath in Felghana เฉลยเบื้องหลังการเดินทางผจญภัยครั้งใหม่

ส่องตัวอย่างเปิดเรื่อง Ys Memoire: The Oath in Felghana เฉลยเบื้องหลังการเดินทางผจญภัยครั้งใหม่

มา ๆ Nihon Falcom มีตัวอย่าง “Prologue” มาเปิดเผยเรื่องราวการเดินทางผจญภัยครั้งใหม่ใน Ys Memoire: The Oath in Felghana ผ...