Infestation แนะนำ Mission เพื่อผู้รอดชีวิตหน้าใหม่ Exp ไว ไฉไลกว่า

Infestation แนะนำ Mission เพื่อผู้รอดชีวิตหน้าใหม่ Exp ไว ไฉไลกว่า

ระบบ Mission อีกหนึ่งช่องทางในการเก็บ EXP ที่นอกเหนือจากการกำจัดซอมบี้ และสามารถรับภารกิจได้ทุกที่ทุกเวลา อยากรู้กันแล้ว...