Pearl Abyss เผยแล้วหน้าตา 4 เกมใหม่จากทางค่ายผู้สร้าง Black Desert

Pearl Abyss เผยแล้วหน้าตา 4 เกมใหม่จากทางค่ายผู้สร้าง Black Desert

ในประเทศเกาหลีอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะมีการจัดงานเกมสุดยิ่งใหญ่ของประเทศเขาในชื่องานคุ้นหูว่า G-Star 2019 เป็นงานเกมใหญ่ระ...