9Yin เตรียมอัปเดตเพิ่ม 2 เซิร์ฟเวอร์ใหม่ ไป๋หู และ จูเชวี่ย ภายใต้ระบบเกมที่ยุติธรรม

9Yin เตรียมอัปเดตเพิ่ม 2 เซิร์ฟเวอร์ใหม่ ไป๋หู และ จูเชวี่ย ภายใต้ระบบเกมที่ยุติธรรม

9Yin ขอต้อนรับเหล่าจอมยุทธ์ สู่การเดินทางครั้งใหม่ ร่วมสร้างประวัติศาสตร์กันอีกครั้ง กับ 2 เซิร์ฟเวอร์ ใหม่ ไป๋หู (sever...