Age of Wushu แย้มภาพแรกสำนักวรยุทธมาใหม่ จ่อลงเซิร์ฟจีนเดือนหน้า

Age of Wushu แย้มภาพแรกสำนักวรยุทธมาใหม่ จ่อลงเซิร์ฟจีนเดือนหน้า

ยุทธภพต้องสั่นสะเทือนอีกครั้งแล้ว ล่าสุด Snail Games ปล่อยภาพแรกของตัวละครจากสำนักวรยุทธเจ้าใหม่ล่าสุด คือ Ming school ม...